Hospodářské výsledky SES za rok 2017

Lucembursko, 23. února 2018 – Společnost SES S.A. oznámila výsledky svého hospodaření za rok 2017.

Nejdůležitější finanční výsledky

  • Vykázané tržby 2 035,0 miliónů EUR představují pokles o 1,6 % (-5,2 % v přímo porovnatelných číslech podle metody like-for-like(1)); SES Video -3,6 %(1) a SES Networks -1,9 %(1)
  • Marže zisku před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) 65,1 % (2016: 70,2 % podle vykázaných čísel a 66,7 % metodou like-for-like (1))
  • Čistý zisk 596,1 milliónu EUR (2016: 962,7 miliónů EUR včetně příjmu ve výši 495,2 miliónu EUR souvisejícího s konsolidací O3b)
  • Představenstvo navrhuje dividendu na akcii typu A pro rok 2017 ve výši 0,80 EUR (2016: 1,34 EUR)

 

   Změna (%)  Změna (%)

V miliónech EURFiskální rok 2017Fiskální rok 2016Vykázaná číslaMetoda like-for-like(1)Q4 2017Q4 2016Vykázaná číslaMetoda like-for-like(1)

Tržby2 035,02 068,8-1,6 %-5,2 %507,8578,7-12,2 %-8,7 %

EBITDA1 324,21 451,5-8,8 %-7,6 %329,6390,6-15,6 %-12,2 %

Marže EBITDA65,1 %66,7 %(1)  64,9 %67,6 %(1)  

Provozní zisk(2)610,6820,3-25,6 %-14,4 %162,2209,9-22,8 %-20,2 %

Fiktivní zisk z vypořádání úroků z vlastního jmění--495,2není relevantnínení k dispozici--------

Čistý zisk přiřaditelný akcionářům SES596,1962,7-38,1 %není k dispozici201,6138,6+45,4 %není k dispozici

Zisk na akcii1,21 EUR2,18 EUR-44,5 %není k dispozici0,41 EUR0,27 EUR+51,9 %není k dispozici

Dividenda na akcii typu A0,80 EUR1,34 EUR-40,3 %není k dispozicinení k dispozicinení k dispozicinení k dispozicinení k dispozici

1) Porovnávatelné hodnoty jsou přepočítané podle konstantního směnného kurzu pro eliminaci fluktuací hodnot měn a na základě pro forma předpokladu, že konsolidace RR Media a O3b proběhla k 1. lednu 2016. Marže EBITDA za fiskální rok 2016 ve vykázaných číslech byla 70,2 %
2) Před započítáním fiktivního zisku z vypořádání úroků z vlastního jmění (v souvislosti s konsolidací O3b) byl za rok 2016 výsledek 495,2 miliónu EUR

 

Karim Michel Sabbagh, předseda představenstva a generální ředitel SES, uvedl: „Rok 2017 byl pro SES rokem významné transformace. Vytvořili jsme dvě nové obchodní jednotky zaměřené na trh, SES Video a SES Networks, a připravili si tak dobrou výchozí pozici, která nám v budoucnosti umožní zajistit růst. Naše obchodní výsledky byly slabší, než jsme očekávali, protože situace na trhu v průběhu celého roku 2017 byla i nadále velmi komplikovaná a objevily se určité potíže se zdravotním stavem našich hmotných aktiv. Tisková zpráva

Během roku se ale začaly projevovat výhody našeho investičního programu – v roce 2017 byly úspěšně vypuštěny tři nové satelity a v roce 2018 se již podařilo vypustit další dva. Spolu s dalšími plánovanými vypuštěními v roce 2018 a 2019 se nám tak podaří naše hmotná aktiva rozšířit o velmi potřebné kapacity a funkce vyžadované specifickými zákazníky, a to zejména na rychle rostoucím aeronautickém trhu, což nám umožní položit základy našeho budoucího růstu. V rámci naší strategické transformace jsme spustili program „Fit-for-Growth“, který má za cíl optimalizovat a zlepšit využití našich aktiv, jež patří ke světové špičce, a zároveň zlepšit interní efektivitu. V důsledku probíhající adaptace na náš nový provozní a finanční model a investic do budoucího růstu jsme se rozhodli omezit výši dividend s cílem umožnit společnosti další růst a rozvoj v nadcházejících letech.

SES Video dnes dodává více kanálů více divákům z prémiovějších oblastí, než jakýkoliv jiný operátor, a díky nahromaděným objednávkám v celkové hodnotě 5,3 miliardy EUR je tato složka naší obchodní činnosti značně rozsáhlá, zisková a velmi odolná. SES Networks je jediná firma na světě schopná propojit řešení na geostacionární dráze a střední orbitě Země s inovativními řešeními na zemi do podoby atraktivních balíčků pro naše zákazníky zaměřující se na data. Naším cílem je investovat zisk generovaný z obchodní činnosti do dlouhodobého růstu, a to zejména v případě SES Networks. Ačkoliv rok 2018 bude především rokem dokončení naší obchodní transformace, očekáváme, že i přesto SES dosáhne růstu s atraktivní marží, což dokazují i odhady pro rok 2020, které jsme dnes zveřejnili.”

Nejdůležitější obchodní výsledky

Tržby SES Video ve výši 1 383,0 miliónu EUR ve fiskálním roce 2017 představují pokles o 3,6 % (porovnatelné výsledky získané metodologií like-for-like). Trh, na kterém SES Video operuje, se nadále vyznačuje vysokou konkurencí; výsledky společnosti navíc výrazně ovlivnil špatný zdravotní stav některých satelitů a zpoždění při vypouštění nových, plus některé specifické krátkodobé faktory u MX1 související s neprodloužením některých starších smluv. V roce 2018 se očekává, že implementace IFRS 15 povede k snížení tržeb o asi 15–20 miliónů EUR v souvislosti s HD+, což by ale nemělo mít žádný vliv na stav pokladny.

Tržby SES Networks poklesly o 1,9 % (porovnatelné výsledky získané metodologií like-for-like) na 646,1 miliónu EUR. Pokles ve 4. kvartálu 2017 v meziročním srovnání (YOY) byl primárně způsoben tím, že ve 4. čtvrtletí roku 2016 dosáhla divize Mobility mimořádně úspěšného prodeje transpondérů. Pokud odečteme výsledky z tohoto prodeje, pak jsou výsledky divize Mobility v meziročním srovnání neměnné; divize Fixed Data vykázala pokles o 8,4 % a divize Government nárůst o 5,5 %. SES Networks mezi 3. a 4. kvartálem roku 2017 posílila o 7,4 % při použití konstantního směnného kurzu.

SES Networks vyvíjí, zajišťuje a realizuje jedinečná a bezkonkurenční řešení pro datové služby, jež si u zákazníků na celém světě získávají stále vyšší popularitu. 4. čtvrtletí roku 2017 bylo pro SES Networks nejlepším z hlediska tržeb a podařilo se v něm více než zdvojnásobit objem prodeje v celoročním poměru oproti 2. kvartálu 2017. Během 4. čtvrtletí bylo také objednáno větší množství služeb pro významné zákazníky, což zajistilo nové tržby už pro začátek roku 2018.

Celkový objem nahromaděných zakázek SES je 7,5 miliardy EUR (2016: 8,1 miliardy EUR podle vykázaných čísel a 7,6 miliardy EUR při konstantních směnných kurzech), tedy nezměněný výsledek oproti předchozímu roku, jenž ukazuje, že se společnosti daří úspěšně hledat náhradu za tržby zajištěné v průběhu roku. Více než 80 % očekávaných tržeb za rok 2018 již je nasmlouvaných.

Budoucí růst SES byl úspěšně zajištěn vypuštěním satelitů SES-10, SES-11 a SES-15 v roce 2017 a v roce 2018 prozatím satelity SES-14 a SES-16. Ve zbytku roku SES očekává vypuštění SES-12 a dalších čtyř satelitů do konstelace O3b, které byly zvlášť navržené pro maximalizaci výhod MEO pro cílové zákazníky.

Do budoucnosti očekáváme, že naši zákazníci budou pokračovat ve škálování svých kapacit a hledání nových příležitostí růstu, v důsledku čehož dojde k dalšímu vývoji struktury příjmů a marží. Společnost SES aktualizovala své informační podklady s cílem umožnit investorům lépe porozumět svým aktuálním výsledkům a výhledu do budoucna. Naše odhady pro rok 2018 jsou opatrné v důsledku toho, že SES potřebuje dokončit transformaci své obchodní činnosti, jež posílí její pozici pro růst v následujících dvou letech a ještě dále. Protože investice a kapitálové výdaje již proběhly a protože obchodní model se i nadále mění, má teď SES v úmyslu posílit svou účetní rozvahu.

Proto představenstvo navrhlo výši dividendy za rok 2017 omezit na 0,80 EUR na akcii typu A, což představuje pokles o 40 % oproti roku 2016. Tento krok je pro SES v dané situaci nejvhodnějším řešením, které společnosti umožní zlepšit účetní rozvahu a zároveň zajistit příležitosti pro růst a progresivní zvyšování dividend v budoucnosti.

Úplná finanční zpráva je k dispozici na stránkách SES:
https://www.ses.com/press-release/full-year-and-fourth-quarter-2017-results

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Richard Whiteing
Investor Relations
Tel: +352 710 725 261
[email protected]

Markus Payer
Corporate Communications
Tel: +352 710 725 500
[email protected]

 

Sledujte nás na:
Social Media
Blog
Media Gallery
White Papers

 

O společnosti SES

SES je předním světovým provozovatelem satelitů a první v poskytování diferencované a zcela škálovatelné nabídky kombinovaných GEO-MEO služeb s více než 50 geostacionárními družicemi (GEO - Geostationary Earth Orbit) a 12 družicemi na střední oběžné dráze (MEO - Medium Earth Orbit). SES se zaměřuje na poskytování end-to-end řešení a služeb s přidanou hodnotou prostřednictvím dvou klíčových obchodních jednotek: SES Video a SES Networks. Společnost poskytuje satelitní komunikační služby televizním a rozhlasovým společnostem, obsahovým a internetovým poskytovatelům, operátorům mobilním a pevným sítím, vládám a institucím. Portfolio společnosti SES obsahuje značku ASTRA, společnosti O3b a MX1, Vždy jde o přední poskytovatele mediálních služeb ve svém oboru, kteří nabízí kompletní škálu inovativních digitálních video a mediálních řešení. SES je kótován na burzách Eurnext Paris a Luxembourg Stock Exchanges (SESG). Další informace najdete na www.ses.com.