Podmínky užívání

SES S.A. („SES), společnost registrovaná podle lucemburských zákonů (RC Luxembourg B 22589, č. DPH LU 12859882) se sídlem na adrese L-6815 Château de Betzdorf - Grand Duchy of Luxembourg, hostí a provozuje webové stránky SES.COM umístěné na adrese http://www.ses.com („Webové stránky“).

Na používání Webových stránek se vztahují aktuální podmínky („Podmínky užívání“). Podmínky užívání podléhají změnám, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, bez předchozího oznámení. Použití Webových stránek představuje váš souhlas s Podmínkami užívání.

1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost SES si vyhrazuje právo kdykoliv bez upozornění změnit, upravit nebo opravit obsah Webových stránek.

Obsah těchto Webových stránek slouží pouze pro informační účely. SES nezaručuje, že jsou přesné, kompletní, nebo aktuální. Informace na Webových stránkách by neměly být považovány za spolehlivé v souvislosti s jakýmkoliv investičním rozhodnutím.

Společnost SES nebude odpovědná za žádné přímé, nepřímé, nebo následné škody vyplývající z použití nebo v souvislosti s obsahem Webových stránek, včetně následujícího:

  • přerušení Webových stránek;
  • jakýkoliv nesoulad narušující Webové stránky; nebo
  • neoprávněné vniknutí na Webové stránky, s následkem pozměnění informací zde obsažených.

2. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A ZDROJE

Protože SES nekontroluje odkazované webové stránky a externí zdroje, na které se vstupuje z Webových stránek, neponese SES žádnou odpovědnost v souvislosti s obsahem nebo službami nabízenými na takovýchto odkazovaných webových stránkách nebo externích zdrojích.

3. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

Průběžné odkazování (odkaz používající prvky Webových stránek pomocí odkazu vloženého na jiných webových stránkách) a rámečkování (zobrazení Webových stránek v rámečku jiné webové stránky) jsou přísně zakázány.

4. INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ

Použití pro libovolný účel (včetně metatagů na jiných webových stránkách), obchodní známky a loga „ASTRA a všech jiných obchodních známek, značek a log vlastněných společností SES nebo této společnosti poskytnutých na základě licence, bez ohledu na jejich registraci, je bez souhlasu společnosti SES přísně zakázáno.

Všechny materiály na Webových stránkách (včetně, bez omezení, psaného textu, nákresů, návrhů, ilustrací, fotografií, animovaných obrázků, zvukových stop, log, obchodních známek), stejně tak jako vzhled a dojem Webových stránek, jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti SES. Máte právo se seznamovat s těmito informacemi, nebo kde je to umožněno je také tisknout, pouze pro své soukromé účely. Nesmíte kopírovat, žádným prostředkem nebo v žádném procesu, zcela nebo zčásti, distribuovat, publikovat, vysílat, vytvářet z nich odvozené práce, upravovat, nebo prodávat žádné takovéto materiály obsažené na Webových stránkách

Pokud máte dotazy nebo požadujete povolení v souvislosti s duševním vlastnictvím, kontaktujte info@ses.com.

Nejaktuálnejší verze Podmínek užívání je vždy dostupná na adrese https://www.ses.com/terms-and-conditions.